อนุทิน 152304 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:30-12:30น. อาจารย์พี่เลี้ยงได้พาเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสุทธิรักษ์ หงสะมัด พัฒนาการจังหวัด และได้คุยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


เวลา 14:00-17:00น. ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เอกสารต่างๆ

เขียน 07 Jun 2017 @ 21:10 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 12:21, ()


ความเห็น (0)