อนุทิน 152301 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

7/06/60

08.00 ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08.30-17.00

หาข้อมูลประชาชนให้ทางสำนักงานเขตและลงเคสผู้ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


นางสาว พัสตราภรณ์ ชูพลาย

564305333 56/56ความเห็น (0)