อนุทิน 152299 - อนุกูล พูลมาตย์

ฝึกงานวันที่ 10 7/6/2560

ช่วงเช้าเวลา 09.00มีการลงสำรวจแปลงผักกาดหอมและช่วงบ่ายเวลา 13.30 มีการระดมทำแผนที่รอบใน หมู่ที่ 11

ความเห็น (0)