อนุทิน 152294 - ต้นโมกข์

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา

ปัญญาวุฒิ กเร เตเต ทินโนวาเท นมามิหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ผู้ให้โอวาทเหล่านั้น

พรุ่งนี้ไหว้ครู!

เขียน 07 Jun 2017 @ 19:08 ()


ความเห็น (0)