อนุทิน 152287 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 9:30-14:00น. ตกแต่งแผนที่เดินดินจากที่วาดไว้ และพิมพ์เอกสาารที่เหลือ


เขียน 07 Jun 2017 @ 12:17 ()


ความเห็น (0)