อนุทิน 152275 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

6/06/60

08:00น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08:30-17:30น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง #หมายเหตุเป็นงานที่ฝ่ายพัฒได้รับมอบหมายงานด่วน!

นางสาว พัสตราภรณ์ ชูพลาย

564305333 56/56ความเห็น (0)