อนุทิน 152270 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เวลา 09:30-12:30น. อาจารย์พี่เลี้ยงได้พาเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสุทธิรักษ์ หงสะมัด พัฒนาการจังหวัด และได้คุยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา 14:00-17:00น. ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เอกสารต่างๆ

เขียน 06 Jun 2017 @ 22:01 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 16:42, ()


ความเห็น (0)