อนุทิน 152268 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ช่วงเช้าได้ช่วยกันวาดแผนที่รอบนอกของตำบลวัดแก้ว และระบายสีกัน

ช่วงบ่าย ลุงเนียงรุ่งนุชได้พาไปดูศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ ผญ.หมู่ที่3 ตำบลหัวโพ พาไปดูการทำดอกไม้จันทร์ที่กลุ่มสตรีผู้นำมาร่วมกันทำถวายแด่ในหลวง และยังสอนให้พวกเราได้ทำได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งได้ทำถวายในหลวง

เขียน 06 Jun 2017 @ 21:09 () แก้ไข 06 Jun 2017 @ 21:10, ()


ความเห็น (0)