อนุทิน 152267 - พัฒนาชุมชน รุ่น56npru

05/06/60

จัดเวทีประชาคมของหมูบ้านสะพานดำหมู่ที11 ให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเช่นเรีื้องขยะ

เขียน 06 Jun 2017 @ 21:07 () แก้ไข 06 Jun 2017 @ 21:08, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)