อนุทิน 152264 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

08:00น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08:30-10:00น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง #หมายเหตุเป็นงานที่ฝ่ายพัฒได้รับมอบหมายงานด่วน!

11:00-17:00น. ลงชุนเก็บข้อมูลชาวบ้าน ชุมชนสงวนคำเรียนรู้ วิถีชุมชนเมืองความเห็น (0)