อนุทิน 152262 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 6 มิถุนายน 2560


09.30น.- 12.30 น. ได้ไปพบท่าน สุทธิรักษ์ หงสะมัด นักพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลในชุมชน14.30-17.00 น. ได้ประชุมวงแผนงานที่มหาลัยได้รับมอบหมาย

เขียน 06 Jun 2017 @ 20:37 ()


ความเห็น (0)