อนุทิน 152261 - วาสนา ไชยนาค

06 มิถุนายน2560เวลา09.30-12.30น. ได้ไปพบ นักพัฒนาการจังหวัดราชบุรี


เวลา 14.30-17.00น. ได้ประชุมวางแผนงานที่ทางองค์กรมอบหมาย

เขียน 06 Jun 2017 @ 20:20 () แก้ไข 16 Jun 2017 @ 20:53, ()


ความเห็น (0)