อนุทิน 152260 - กนกพร ทรัพย์เพิ่ม

6 มิถุนายน 2560


9.30-13.00

ได้ไปพบ นาย สุทธิรักษ์ หงสะมัด

พัฒนาการจังหวัด เพื่อศึกษาข้อมูลในชุมชน


14.30-17.00

ได้คุยปรึกษางานของตัวเองในกลุ่ม

เขียน 06 Jun 2017 @ 20:07 ()


ความเห็น (0)