อนุทิน 152259 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

6 มิถุนายน 2560

8.00น. เคารพธงชาติหน้าเสาธง

8.30-17.30น. ทำดอกไม้จันทน์ร่วมกับสภาวัฒนธรรม หนองแขม หมายเหตุเนื่องจากเป็นงานที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการได้รับมอบหมายจึงต้องเร่งทำทุกวัน ตามเวลาที่กำหนดความเห็น (0)