อนุทิน 152254 - ต้นโมกข์

to be optimistic = มีความหวัง มีโลกในแง่ดี ซึ่งตรงกันข้าม

กับ to be pessimistic = มองโลกในแง่ร้าย ไร้ซึ่งความหวัง

จาก Kandowriting

เขียน 06 Jun 2017 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)