อนุทิน 152252 - ภาณุวัฒน์ แฟงมาก

วันที่9 ช่วงเช้าได้ช่วยกันทำแผนที่รอบนอก ช่วงบ่ายได้ไปดูศูนย์การเรียนรุ้ของผู้ใหญ่บ้านหมู่3 และได้ช่วยกันทำดอกไม้จันด้วย

06/06/60ที่9

เขียน 06 Jun 2017 @ 18:35 ()

คำสำคัญ (Tags) #ศูนย์ฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)