อนุทิน 152244 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09:00-10:00น. ได้ประชุมกับพี่เลี้ยง


เวลา 10:30-11:30 อาจารย์พี่เลี้ยงได้พาเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับ ผอ. ชยานิ โตวิเศษ โรงเรียนหนองกระทุ้ม


เวลา 12:00-14:00น. ได้ไปทำดอกไม้จัน ที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองราชบุรี

เขียน 06 Jun 2017 @ 13:08 () แก้ไข 10 Jun 2017 @ 15:57, ()


ความเห็น (0)