อนุทิน 152233 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 5 มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

จัดเวทีประชาคมของหมูบ้านสะพานดำหมู่ที11 ให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเช่นเรีื้องขยะ เรื่องสุขภาพด้านการตลาดและรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุด

เขียน 06 Jun 2017 @ 11:48 ()


ความเห็น (0)