อนุทิน 152223 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ได้ปรึกษากับ ผญ. เนียง รุ่งนุช เกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคม

ได้ช่วยกันวางแผนวาดตารางคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของคนภายในชุมชนได้ลงมือทำน้ำมะม่วงห่าวมะนาวโห่ มาให้ชาวบ้านชิม ตอนมาประชุมชนกัน

ได้เวลาจัดเวทีประชาคมแล้ว ชาวบ้านมาประชุมชนแล้ว

เขียน 05 Jun 2017 @ 22:28 ()


ความเห็น (0)