อนุทิน 152218 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ได้ลงไปดูการเก็บชมพู่และการคัดแยกก็คือลูกไหนสวยขายอีกราคาหนึ่ง ไม่มีตำหนิก็จะได้ห่อที่กันกระแทก ไม่ให้ช้ำแล้วส่งออกขาย ถ้าลูกสวยจะขายโลล่ะ40 บาท อันไหนที่เปนรอยแตกก็จะขายอยู่โลล่ะ20 บาท

เขียน 05 Jun 2017 @ 21:49 ()


ความเห็น (0)