อนุทิน 152217 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

5 มิถุนายน 2560

08.00น. เคารพธงชาติหน้าเสาธง

08.30-17.30น. ทำดอกไม้จันทน์(ทำจากใจถวายพ่อหลวง) หมายเหตุเป็นงานที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการได้รับมอบหมายมาด่วนจึงต้องทำทุกวัน
ความเห็น (0)