อนุทิน 152216 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

เริ่มทำแผนที่รอบใน รอบนอกของชุมชนบ้านสะพานดำ ช่วยกันทำปฏิทินชุมชน

เขียน 05 Jun 2017 @ 21:38 ()


ความเห็น (0)