อนุทิน 152214 - พัชราพร สุขศรี

5 มิถุนายน 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู้บ้านสะพานดำ

หน่วยฝึกที่5

ได้ศึกษาหารือการจัดประชาคมและรมดมความคิดการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่ส่วนใหญ่เกิดปัญหาเป็นประจำและได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนให้กับชุมชนที่มาประชาคมหรือประชุมของชุมชนแต่ล่ะเดือนนั้น

เขียน 05 Jun 2017 @ 20:55 ()


ความเห็น (0)