อนุทิน 152213 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

4 มิถุนายน 2560

หน่วยฝึกงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

เวลา 15:00-17:00น. อาจารย์พี่เลี้ยงใช้วัตถุดิบในศูนย์ เพื่อต้อนรับนักษาศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเพชรบุรี

เวลา 18:00-22:00น. ได้จัดปาร์ตี้ต้อนรับนักศึกษามาฝึกงานใหม่

จากมหาวิทลัยศิลปากรเพชรบุรี

เขียน 05 Jun 2017 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)