อนุทิน 152211 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

3 มิถุนายน 2560

หน่วยฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาการพัฒนาุมชน

เวลา 09:00-16:00น. ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์

เขียน 05 Jun 2017 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)