อนุทิน 15221 - ภูสุภา

@15217 @15218 @15219  วันนี้นั่งอ่าน คู่มือมนุษย์อย่างช้า ๆ

จดลงสมุดโน้ตตัวเองว่า
คนจะตัดต้นไม้แห่งกิเลสต้องมีที่ยืนที่เป็นฐานมั่นคง(ศีล)
ต้องมีกำลัง เรี่ยวแรง(สมาธิ)
และต้องมีอาวุธ(ปัญญา,ญาณ หรือ วิปัสสนา)

ตั้งใจจะโน้ตส่งให้ลูกในจดหมายถึงลูกวันพรุ่งนี้ค่ะ

เขียน 13 Jul 2008 @ 21:14 ()


ความเห็น (0)