อนุทิน 152209 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

2 มิถุนายน 2560

หน่วยฝึกงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี


เวลา 09:30-11:00 น. ได้ประโยชน์ให้กับศูนย์


เวลา 14:00-16:40น. ได้ทำแผนที่เดินดินต่อจากเมื่อวานทำค้างไว้

เขียน 05 Jun 2017 @ 20:29 () แก้ไข 05 Jun 2017 @ 20:34, ()


ความเห็น (0)