อนุทิน 152202 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 5 มิถุนายน 2560


09.00-12.00 ไปแนะนำตัวกับ ท่าน ผอ.ชยานิ โตวิเศษ


13.00 น.-15.00น. ได้ไปฝึกหัดทำดอกไม้จันเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด


เขียน 05 Jun 2017 @ 20:08 ()


ความเห็น (0)