อนุทิน 152198 - อนุกูล พูลมาตย์

ฝึกงานวันที่ 8 5/6/2560

เวลา 08.30 ได้ลงมือทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ และเวลา 11.30 ได้จัดเวทีถามความต้องการ

ความเห็น (0)