อนุทิน 152193 - ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ลุงเนียงได้ให้ลองทำน้ำมะม่วงหาว มะนาวโห่ มาไห้ชาวบ้านชิม ตอนที่มาประชุมจัดเวทีประชาคม ถามความต้องการของ

คนในชุมชน ตอน 16.00 น.

เขียน 05 Jun 2017 @ 19:44 () แก้ไข 05 Jun 2017 @ 19:55, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)