อนุทิน 152192 - อนุกูล พูลมาตย์

ฝึกงานวันที่ 7 4/6/2560

เวลา 09.20 ได้ลงสำรวจสวนชมพู่ ดูวิธีการปลูก รักษา และการส่งออก



ความเห็น (0)