อนุทิน 152190 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

3 มิถุนายน2560

  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
  • ได้ทำแผนปฏิบัติงานและได้ทำแผนที่เดินดินแผนที่รอบนอกและปฎทินชุมชนและทามไลน์(time line)
เขียน 05 Jun 2017 @ 19:39 ()


ความเห็น (0)