อนุทิน 152189 - ปวีณา คันทาทิพย์

ฝึกงานอาทิตย์ที่ 2 วันที่ 5 มิ.ย 60 ได้ปรึกษากับ ผญ. เนียง รุ่งนุช เกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมประจำต้นเดือน มิ.ย ในเวลา 16:00 น

ได้ช่วยกันวางแผนวาดตารางคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของคนภายในชุมชน


เขียน 05 Jun 2017 @ 19:02 () แก้ไข 05 Jun 2017 @ 19:20, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานดำความเห็น (0)