อนุทิน 152186 - พัชราพร สุขศรี

3 มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

หน่วยฝึกที่5

ได้สำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านหรือแผนที่เดินดินและได้การทำการวาดแผนที่ตามที่ได้สำรวจมา

เขียน 05 Jun 2017 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)