อนุทิน 152183 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 9:30-16:00น ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์

เขียน 05 Jun 2017 @ 17:44 ()


ความเห็น (0)