อนุทิน #15218

  ติดต่อ

การฟัง...สู่การเยียวยา :

น้อมใจลง ฟังด้วยใจเบาเบา...แล้วเราจะได้ยินสิ่งที่บุคคลพยายามสื่อสารให้เราได้ทราบภายใต้คำพูด สีหน้า ท่าทางและการกระทำ นั่นอาจไม่ได้หมายถึงสิ่งที่สื่อออกมาจริงๆ...

  • มีเรื่องราวมากมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้การสื่อสารที่เราสัมผัสได้ "ความหวาดกลัว" ... "การสูญเสียตัวตน"... ฯลฯ เสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่เป็นเพียงเสียงที่ได้ยิน สีหน้าท่าทางอาจไม่ใช่ที่เรามองเห็นได้ด้วยตา... ต่างๆ เหล่านี้เราค้นได้ด้วย "การใช้ใจ" น้อมลงและฟังเขา...
  • ขณะที่เราน้อมใจลงฟังนั้น ให้ฟังเสียงแห่งภายใน"แห่งใจ"ของเราด้วย เพราะหากขณะนั้นเราไม่ย้อนกลับมาฟังเสียงภายในเรา เราอาจพลาดไปตัดสินเขาแล้วโดยไม่รู้ตัว จากการฟังอย่างมีอคติเพราะไม่ได้ฟังเสียงภายในตนเองควบคู่ไปด้วยนั่นเอง
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)