อนุทิน 152178 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

4/06/60

08:00-17:00น. ลงเวทีประชารัฐ แต่ละชุมชมที่สำนักงานเขตปกครอง คุยเรื่องทุกข์สุขประชมชนและมีฝ่ายตำรวจและทหาร เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงนึง #หมายเหตุบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้จะเป็นความลับของทางราชการ

#ชุมชนบุญส่ง
นางสาว พัสตราภรณ์ ชูพลาย

564305333 56/56ความเห็น (0)