อนุทิน 152177 - Nuththranant Geeranantthanaklun


วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560

08:00-17:00น. ลงเวทีประชารัฐ แต่ละชุมชมที่สำนักงานเขตปกครอง คุยเรื่องทุกข์สุขประชมชนและมีฝ่ายตำรวจและทหาร เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงนึง #หมายเหตุบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้จะเป็นความลับของทางราชการชาวบ้านยกมืกล้ายืนยันว่าในหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติดความเห็น (0)