อนุทิน 152169 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

4 มิถุนยายน 2560

08:00-17:00น. ลงเวทีประชารัฐ ชุมชนบุญส่งที่ คุยเรื่องทุกข์สุขประชมชน ยาเสพติด และมีฝ่ายตำรวจและทหาร เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน (หมายเหตุบางสิ่งไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นความลับของทางราชการ)ความเห็น (0)