อนุทิน 152160 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ทำงานที่เหลือจากของเดิม และพิมพ์งานที่เหลือยุ

เขียน 04 Jun 2017 @ 12:44 ()


ความเห็น (0)