อนุทิน 152155 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560


08.00น. เคารพธงชาติ

08.30-17.00น. ทำดอกไม้จันทน์ (ทำจากใจถวายพ่อหลวง)
น.ส.ณัฐนันท์ จีระนันท์ธนากุล 564305315 56/5ความเห็น (0)