อนุทิน 152147 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

08:00-17:00น. ลงเวทีประชารัฐ แต่ละชุมชมที่สำนักงานเขตปกครอง คุยเรื่องทุกข์สุขประชมชนและมีฝ่ายตำรวจและทหาร เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงนึง #หมายเหตุบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้จะเป็นความลับของทางราชการความเห็น (0)