อนุทิน 152146 - จุฑามาศ

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

08:00-17:00น. ลงเวทีประชารัฐ แต่ละชุมชมที่สำนักงานเขตปกครอง คุยเรื่องทุกข์สุขประชมชนและมีฝ่ายตำรวจและทหาร เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงนึง #หมายเหตุบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้จะเป็นความลับของทางราชการ คุยความเห็น (0)