อนุทิน 152140 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เวลา 9:30-14:00น. ตกแต่งแผ่นที่เดินดินจากที่วาดไว้ และพิมพ์เอกสาารที่เหลือ

เขียน 03 Jun 2017 @ 14:08 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 16:49, ()


ความเห็น (0)