อนุทิน 152139 - แคทรียา นาคอาจ

3 มิถุนายน พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ตกแต่งแผ่นที่เดินดินจากที่วาดไว้ และพิมพ์เอกสาารที่เหลือ

เขียน 03 Jun 2017 @ 14:04 ()


ความเห็น (0)