อนุทิน 152131 - ณัฐจักร บิณฑวิหค

2/6/60

ลงพื้อที่หมู่ที่8ดูการทำปุ๋ยจากก่อนเชื้อเห็ดที่ไม่ใช้และการขัดแยกขยะในชุมชน

เขียน 02 Jun 2017 @ 19:52 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 ศูนย์สะพานดำความเห็น (0)