อนุทิน 152117 - อนุกูล พูลมาตย์

ฝึกงานวันที่ 5 2/6/2560

เวลา 09.30 ได้ศึกษาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพของผู้ใหญ่เสด็จ วัดน่วม ที่ทำจากก้อนเห็ดที่เหลือกับมูลไก่และปุ๋ยคอกมาผสมกันความเห็น (0)