อนุทิน 152112 - วาสนา ไชยนาค

02/มิถุนายน /2560


เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์พี่เลี้ยงได้พาไปสงเกตการณ์ การประชุมผู้สูงอายุที่บ้านหินกองและ

ได้มีการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเวลา13.00-17.00 น.ได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เขียน 02 Jun 2017 @ 17:20 () แก้ไข 16 Jun 2017 @ 21:06, ()


ความเห็น (0)