อนุทิน 152109 - พ.แจ่มจำรัส

บันทึกในใจใครเขาจะเห็น... แต่บางครั้งวาบความคิด(ขอยืมสำนวนอาจินต์ ปัญจพรรค์) มันออกมาขณะขับรถ ขณะวิ่งออกกำลังกาย บางครั้งสัมผัสกลอนบทกวีออกมาขณะนั่งส้วม ไม่มีอุปกรณ์บันทึกสักชิ้น...

ต้องทำอย่างไร

ดังนั้น เมื่อคิดอะไรได่ให้บันทึก ขณะที่มีเครื่องมือบันทึก

เพราะเมื่อนานไป เวลาเปลี่ยนไป อารมณ์ความคิดดีๆนั้นก็จางหายไป

เขียน 02 Jun 2017 @ 14:33 ()

คำสำคัญ (Tags) #บันทึกความเห็น (0)