อนุทิน 152106 - สัมฤทธิ์

  • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา 09:40 น. ได้ไปพบท่านรองนายก อบต.หินกอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง2.เวลา 10:00-13:30น. ท่านรองนายกได้พาไปเที่ยวชมถ้ำเขาบิน ราชบุรี3.เวลา 14:30-17:00น. ได้ลงไปสำรวจชุมชนแล้วกับมาทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบใน
  • เขียน 02 Jun 2017 @ 13:15 () แก้ไข 06 Jun 2017 @ 15:49, ()


    ความเห็น (0)